Nemocne dite 1 R

Z letadla, kterým se 10. srpna do Prahy vrátila èást 1. kontingentu polní nemocnice a chemické jednotky z mise ISAF v Afghánistánu, vynáší pøíslušník vojenské policie ètyøletého Hamidollu. S chlapcem, který se v Èesku bude léèit z popálenin, pøiletìl jeho strýc Mohamed (vlevo). 
10-8-07
Foto Michaela Rihova