017

Senát rozhodl o tom, že zbaví imunity senátora, vicepremiéra a pøedsedu KDU-ÈSL Jiøího Èunka, a tím ho vydá kvùli podezøení z korupce k trestnímu stíhání.
7-2-07 
Foto Michaela Rihova