A (13)

oficiální skupinové foto grupa. 
Zleva -  horní øada: tech.dopr. Jan Procházka, TomᚠRolínek, Miroslav Blaák, Zbynìk Irgl, Ivo Prorok, Jaroslav Bednáø, Petr Hubáèek, Zbynìk Michálek, brankáø TomᚠPöpperle, Petr Tenkrát, TomᚠPlekanec, masér Hynek Svoboda.
støední øada: tisk. mluvèí Pavel Bárta, ???, Martin Richter, Patrik Štefan, Martin Škoula, Zdenìk Kutlák, Jan Hejda, Jaroslav Balaštík, LukᚠKrajíèek, Jan Bulis, Martin Erat, masér Petr Bílek, masér Pavel Vlašic.
dolní øada: brankáø Milan Hnilièka, Jan Hlaváè, TomᚠKabele, doktor Zdenìk Ziegelbauer, generální sekretáø Martin Urban, manažer Zbynìk Kusý, hlavní trenér Alois Hadamczik, asistent trenéra František Musil, asistent trenéra Josef Paleèek, David Výborný, Jaroslav Hlinka, brankáø Adam Svoboda.