divoká voda, umìlý kanál Troja, Èeský pohár

divoká voda, umìlý kanál Troja, Èeský pohár